Reklamacje i zwroty

Reklamacje i zwroty

Reklamacja z tyt. gwarancji

Jeżeli otrzymany produkt będzie posiadał wady ukryte lub uszkodzi się podczas użytkowania z przyczyn niezależnych od Ciebie, możesz skorzystać z prawa gwarancyjnego, o ile gwarancja została udzielona np. przez producenta, importera lub sprzedawcę, warunki gwarancji zostały wyszczególnione w dokumencie gwarancyjnym, który otrzymałeś wraz z towarem, a wada, która wystąpiła, objęta jest gwarancją i nie upłynął jeszcze jej okres.

Reklamacja z tyt. rękojmi

Niezależnie od powyższego, jeśli po dokonaniu zakupu okaże się, że otrzymany towar jest uszkodzony, nie działa prawidłowo lub stwierdziłeś inną niezgodność towaru z zawartą umową, a towar nabyłeś jako konsument, masz prawo złożyć reklamację z tytułu rękojmi. Co do zasady, wadliwy towar powinien zostać odesłany do sprzedawcy, aby umożliwić mu zbadanie zasadności reklamacji. W razie wątpliwości skontaktuj się z nami celem ustalenia kolejnych kroków.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 • Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Nabywca będący konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.
 • Do zachowania terminu odstąpienia wystarcza wysłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu w formie papierowej lub za pomocą poczty elektronicznej. Nabywca może w tym celu skorzystać ze wzoru oświadczenia udostępnionego na dole niniejszej strony. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia wyśle do Nabywcy na trwałym nośniku potwierdzenie jego otrzymania.
 • W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od odstąpienia od niej. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Jeżeli konsument nie uczyni tego w przepisowym czasie, odpowiada przed przedsiębiorcą za skutki swojej zwłoki, ale nie rzutuje to na skuteczność samego rozwiązania umowy w wyniku złożonego oświadczenia o odstąpieniu od niej.
 • Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 • Odstąpienie od Umowy przez Nabywcę będącego konsumentem nie jest możliwe w przypadkach, gdy zwrotowi podlegają świadczenia i towary, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić.
 • Na Konsumencie spoczywa obowiązek sprawowania pieczy nad towarem do czasu jego zwrócenia. Po otrzymaniu produktu może zatem sprawdzić jego charakter, kompletność, cechy czy funkcjonowanie.
 • Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości przedmiotu za korzystanie wykraczające poza konieczny do stwierdzenia cech, charakteru i funkcjonalności rzeczy (Art. 34 pkt.4 ustawy o prawach konsumenta).

 

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość przez użytkownika będącego konsumentem nie przysługuje w wypadkach:

 • świadczenia usług rozpoczętego za zgodą konsumenta przed upływem terminu 14 dni,
 • dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
 • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
 • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
 • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
 • dostarczania prasy,
 • usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci otrzymane od Kupującego płatności.
Aby odstąpić od umowy zawartej na w Sklepie (nanutkowo.pl) należy złożyć firmie PPHU JARD Dorota Banasiak (właściciel sklepu) stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: nanutkowo@gmail.com.

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru. Koszt odesłania towaru obciąża wówczas tylko kupującego.
Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej:

PPHU JARD Dorota Banasiak
ul. M.C.Sklodowskiej 9
95-060 Brzeziny

Ja............................................................................................................. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ......................................................................... .......................................................................................................................................................

Data zawarcia umowy to ...................................................... , data  odbioru ................................................ .
Środki pieniężne podlegające zwrotowi proszę zwróćić na konto: ..................................................................................... ,
/przekazem pocztowym (o ile w taki sposób została dokonana opłata) na adres: ......................................................... .

Imię i nazwisko........................................................................................
Adres ..................................................................................
Data ........................................

Niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 14 dni przesyłkę należy nadać na adres:

Sklep PROMYK
ul.Staszica 9a
95-060 Brzeziny

Szczegóły Twoich praw na: https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl